ФЕЙСБУК ПУБЛИКАЦИИ

 в администрирани от нас фейсбук страници!

ИЗБЕРЕТЕ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ АБОНАМЕНТ

Рекламирайте Вашите идеи и бизнес във фейсбук страницата на CINDERELLA.bg и в други страници от групата на LIFE&TRAVEL.

Цена на еднократна публикация - 20 лева;

Цена на абонамент за 1 месец - 200 лева.

 

СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА 30% при закупено ВИП участие в Каталог или абонамент за банер за 6 месеца или за 1 година!

АБОНАМЕНТЪТ ВКЛЮЧВА:

 Многократно публикуване на рекламата в рамките на срока на абонамента;

 Рекламиране в корица на избрана фейсбук страница от групата на LIFE&TRAVEL - не по-малко от 4 пъти в месеца.