СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА!

БЕЗПЛАТЕН ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ ЗА РЕКЛАМЕН БАНЕР

с линк към страницата Ви в Cinderella.bg!

(Включен в пакет Екстра, пакет Ултра и за Привилегировани партньори!)

Безплатен годишен абонамент за рекламен банер с линк към страницата Ви в CINDERELLA.bg е специална оферта, която получавате с пакет ЕКСТРА, пакет УЛТРА и като придобиете статут на Привилегирован партньор на CINDERELLA.bg!

Тази оферта се отнася САМО за рекламен банер с линк към СТРАНИЦАТА ВИ В CINDERELLA.bg! НЕ се отнася за рекламни банери С ЛИНК КЪМ ДРУГИ СТРАНИЦИ!

Ако искате да поръчате рекламен банер в сайта (извън специалната оферта), разгледайте условията ТУК>

Основание:

♦ Закупен пакет ЕКСТРА или пакет УЛТРА;

или

♦ Придобит статут на Привилегирован партньор на CINDERELLA.bg.

Ще получите:

БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ за вграждане на рекламен банер с ротация. Банерът е с линк към страницата Ви в Каталога. При предсрочно прекратяване на основанието, се прекратява правото на безплатен банер!

Изработването на рекламен банер НЕ е част от офертата! CINDERELLA.bg не изработва банери!

Място на вграждане:

Банерите се разполагат на определени от CINDERELLA.bg страници и позиции!

Определените позиции се заемат по реда на сключване на договора за абонамент.

При възможност за избор, привилегированите партньори имат предимство.

При закупуване на годишeн абонамент за страница в Каталог + годишен абонамент за рекламен банер Вие придобивате статут на ПРИВИЛЕГИРОВАН ПАРТНЬОР и можете да се възползвате от привилегиите - Вижте всички привилегии ТУК>