ХОРОСКОПИ

СКОРО!

УСЛУГАТА ОЩЕ НЕ СЕ ПРЕДЛАГА!

След стартирането, ще можете да поръчате хороскоп за Вас или за близък човек.

Видове хороскопи и цени - Скоро

След стартиране на услугата:

В полето Относно задължително напишете: "ХОРОСКОП".

В полето Съобщение напишете: ИМЕ, МЯСТО НА РАЖДАНЕ, ДАТА НА РАЖДАНЕ, ГОДИНА И ЧАС (ако го знаете). Часът е важен за определяне на асцендента.

Гарантираме, че данните, които предоставяте няма да бъдат използвани за никакви други цели, освен за целите, за които ги предоставяте!

Направете своя избор

ХОРОСКОПИ    РУБРИКИ