ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА CINDERELLA.bg

Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с ползването на Cinderella.bg и публикуваната в сайта информация.

2. По смисъла на настоящите Общи условия, Cinderella.bg обхваща всички интернет страници и услуги, включително безплатното електронно списание Cinderella и каталозите, намиращи се на домейна www.cinderella.bg и поддомейните.

3. С посещаването на www.cinderella.bg и поддомейните или ползването на публикувана в Cinderella.bg информация, потребителите се съгласяват безусловно, изцяло приемат и се задължават да спазват тези Общи условия, срещу което получават право да използват безплатно за лични и нетърговски цели информацията, публикувана в сайта.

4. Cinderella.bg не осъществява връзка и не носи отговорност за качествата на продукти и за дейността на специалисти, фирми и други лица, препоръчани/рекламирани в сайта.

При необходимост, можете да се свържете със специалист, фирма и други лица, на посочени от тях телефони за връзка, имейли, адрес и други възможности за комуникация.

5. Преди пристъпване към прилагането на програми, упражнения, диети, хранителни режими, продукти и лекарства, посочени в този или друг сайт, потребителите, следва да се съобразят със своето физическо и здравословно състояние и при необходимост, да се консултират с лекар.

6. Нито една от публикуваните в този или друг сайт програми, упражнения, диети, хранителни режими, лекарства и продукти не замества, предписано от лекар лечение или медикаменти.

7. Cinderella.bg е електронно издание - част от групата на Cinderella.bg.

8. "Синдерела БГ" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни.

9. Cinderella.bg гарантира, че предоставените от потребителите лични данни, ще се обработват и съхраняват единствено във връзка с дейността и при стриктно спазване на изискванията на действащите нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

10. Cinderella.bg гарантира, че личните данни на потребителите няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в предвидените от закона случаи и при направено искане от компетентен орган. Вижте още в ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ>

11. Cinderella.bg не носи отговорност за загуби и вреди, настъпили вследствие ползването на Cinderella.bg или на публикувана в него информация, както и вследствие невъзможност да се ползва сайта или публикувана в него информация.

12. Cinderella.bg не носи отговорност за съдържащата се информация в сайтове, към които Cinderella.bg препраща, както и за загуби и вреди, настъпили вследствие на ползване на който и да е сайт и публикувана в него информация или невъзможност да бъдат ползвани.

13. Cinderella.bg си запазва правото да извършва промени в сайта, както и да преустановява или ограничава достъпа до сайта по всяко време, като няма задължение да уведомява за това потребителите, нито да посочва причините.

14. Цялото съдържание на Cinderella.bg е предмет на авторско право и е защитено от българското законодателство. Всички права са запазени.

В сайта са използвани авторски снимки, както и снимки от Pixabay, Depositphotos и GraphicStock.

15. Възпроизвеждането на  каквато и да е част от съдържанието или информацията в сайта, или части от нея, без изрично писмено разрешение на Cinderella.bg, е забранено и представлява нарушение на авторските права.

16. Забраната по т. 15 не се отнася за възпроизвеждане на информация, публикувана в Cinderella.bg, или части от нея, когато възпроизвеждането се извършва във Facebook или Twitter чрез препращане до уеб адреса, YouTube канала или Facebook страницата на Cinderella.bg.

17. Цитирането на информация, публикувана в Cinderella.bg или части от нея, се допуска единствено със задължително посочване на авторството и уеб адреса на Cinderella.bg.

18. Авторските права върху публикации в Cinderella.bg с посочен автор, принадлежат на лицето, посочено като техен автор. В тези случаи Cinderella.bg не носи отговорност при възникнали спорове относно авторски права върху публикация или части от нея. Отговорност носи авторът на публикацията.

19. Cinderella.bg може да издава и изпраща периодично, по електронен път, безплатни електронни издания на потребители, които са заявили изрично желание за това чрез абониране.

20. С абонирането за издания от групата на Cinderella.bg, попълването на електронния си адрес (имейл) във формата за контакт или изпращането на съобщение на електронната поща на Cinderella.bg, потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения от групата на Cinderella.bg на посочените от тях електронни адреси (имейли).

21. Всеки потребител, абониран за издания от групата на Cinderella.bg може да се откаже от тяхното получаване, по всяко време, чрез отписване. В този случай абонатът автоматично се изключва от списъка с абонати.

22. Cinderella.bg си запазва правото да изключва потребители от списъка на абонатите си, както и да преустанови изготвянето и изпращането на списание, каталози и други издания.

23. Cinderella.bg използва "бисквитки" (cookies), които имат за цел да подобрят потребителското изживяване. Бисквитките изпълняват множество различни функции и по никакъв начин не са свързани и не разкриват лични данни на потребители на сайта. Вижте още в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ>

24. Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът изпраща до браузера на потребител. Всички съвременни браузъри позволяват да се променят настройките за бисквитки, както и изтриването на бисквитките.

25. По отношение на приемане и публикуване на реклами в Cinderella.bg се прилагат Общите условия за публикуване на реклами в издания на Cinderella.bg.

26. Неразделна част от Общите условия за ползване на сайта са Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките.

27. Cinderella.bg си запазва правото да променя настоящите Общи условия като своевременно  публикува промените на сайта. За актуални се считат Общите условия за ползване, публикувани на уеб адреса на Cinderella.bg.