КИТАЙСКИ ХОРОСКОП

Китайски хороскоп

В китайския хороскоп зодията се определя от годината на раждане. Има 12 животински знака - плъх, бик, тигър, заек, дракон, змия, кон, коза, маймуна, петел, куче, глиган. Вижте коя зодия сте според китайския хороскоп, като намерите годината си на раждане по-долу.

 

Дванайсете животни, всяко от които определя дадената година са разделени на четири триади. 

Първа триада: Мишка (Плъх), Дракон, Маймуна.

Хората родени тогава са активни и енергични. Могат да бъдат много добри или много зли, не познават златната среда. Мишка (Плъх) и Дракон се отличават с авторитетния си стил на общуване, Маймуна – с тънка дипломатичност. В по-голямата си част, хората под тези знаци са умни и обаятелни, но подчиняващи се на стереотипи.

Втора триада: Бик (Вол), Змия и Петел.

Всички те постигат успехи с упорит труд, с постоянни и неутолими усилия. Трудолюбието им е достойно за похвала, а умението им да планират своите действия заслужава възхищение. Те са добри, търпеливи и целенасочени.

Трета триада: Тигър, Кон и Куче.

Като магнит се привличат един друг и се отличават със своя човеколюбив мироглед с изключение на леко егоистичния Кон. Печелят всеки спор, имат много познанства, но се нуждаят от един наистина близък човек, но когото могат да му се доверят.

Четвъртата триада: Заек, Овца (Коза), Глиган (Свиня).

Характеризира се със стремеж към хармония, разбиране за красивото, творчески способности.  Те са артистични, с развита интуиция и добри маниери. Създадени са за да обичат. Слабостите им са: вътрешна жестокост и нечисти начини за постигане на целите.

cinderrella rat-279633_1280

Плъх

1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

cinderrella ox-279634_1280

Бик

1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

cinderrella yin-279636_1280

Тигър

1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

cinderrella mao-279637_1280

Заек

1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

cinderrella chen-279641_1280

Дракон

1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

cinderrella si-279640_1280

Змия

1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

cinderrella wu-279644_1280

Кон

1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

cinderrella wei-279643_1280

Коза (Овца)

1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

cinderrella shen-279646_1280

Маймуна

1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

cinderrella you-279647_1280

Петел

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

cinderrella dog-279650_1280

Куче

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

cinderrella hai-279651_1280

Глиган

1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Легенда за създаване на китайския календар

Според една легенда Буда е създал китайския календар, ръководен от Небесния император. Разказват, че преди да отпътува от живота, Буда призовал животните.

Дошли само 12 животни. За да им благодари за уважението, Буда решил да нарече на тях 12-годишния цикъл. И така той нарекъл по една година на всяко от 12-те животни, които го почели. След това Буда нарекъл всеки човек, роден в годината на определено животно да притежава характерни негови качества.

Поредността на годините спазила поредността на пристигането на животните при Буда. Първи е дошъл плъхът, затова всички първи години са наречени Година на Плъха. След него един по един дошли Бикът, Тигърът, Заекът, Драконът, Змията, Конят, Козата, Маймуната, Петелът, Кучето и Глиганът.

ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ CINDERELLA.bg - РУБРИКИ, СТАТИИ И ХОРОСКОПИ

Направете своя избор

ХОРОСКОПИ    РУБРИКИ