КВАДРАТ НА СЪДБАТА

Квадрат на съдбата

Знаете ли, че всеки човек се ражда с определена вибрация? Тази вибрация зависи от датата на раждане, като цифрите се попълват в матрица.

Матрицата е изготвена от Питагор на базата на математически изчисления и знанията на древни народи.

Попълнете матрицата, като използвате датата си на раждане и направите необходимите изчисления, за да разберете какви числа създават вибрации в живота ви.

Числата, необходими за попълване на матрицата напишете в 2 реда

Числата, които са необходими за попълване на матрицата са числата от датата, месеца и годината на раждане (първи ред) и още 4 числа, които ще изчислим (втори ред).

На първия ред напишете датата си на раждане - ден, месец и година, като пропуснете нулите.

Ето няколко примера:

Роден на 21.01.1987 г.   →   2 1 1 1 9 8 7

Роден на 1.8.2001 г.   →   1 8 2 1

Роден на 27.12.1963 г.   →   2 7 1 2 1 9 6 3

Роден на 8.7.1973 г.   →   8 7 1 9 7 3

На втория ред напишете 4-те числа, които се получават от изчисленията:

1. Първото число се получава като съберете всички числа от датата си на раждане.

Примери:

Роден на 21.01.1987 г.   →   2+1+0+1+1+9+8+7=29

Роден на 1.8.2001 г.   →   1+8+2+0+0+1=12

Роден на 27.12.1963 г.   →   2+7+1+2+1+9+6+3=31

Роден на 8.7.1973 г.   →   8+7+1+9+7+3=35

 

2. Второто число ще получите като съберете двете цифри от полученото първо число.

Примери:

Роден на 21.01.1987 г.   →   2+9=11

Роден на 1.8.2001 г.   →   1+2=3

Роден на 27.12.1963 г.   →   3+1=4

Роден на 8.7.1973 г.   →   3+5=8

3. Третото число се получава, като от първото число (29, 12, 31, 35) извадите (умножена по 2) първата цифра от дата на раждане (21.01.1987 г., 1.8.2001 г., 27.12.1963 г., 8.7.1973 г.)

Примери:

29-(2х2)=29-4=25

12-(1х2)=12-2=10

31-(2х2)=31-4=27

35-(8х2)=35-16=19

 

4. Четвъртото число се получава, като се съберат цифрите от третото число

Примери:

2+5=7

1+0=1

2+7=9

1+9=10     1+0=1

Ето кои числа получихме в нашите примери:

Роден на 21.01.1987 г.

I ред   2 1 1 1 9 8 7  

II ред   29 11 25 7

Роден на 1.8.2001 г.

I ред   1 8 2 1 

II ред   12 3 10 1

Роден на 27.12.1963 г.

I ред   2 7 1 2 1 9 6 3  

II ред  31 4 27 9

Роден на 8.07.1973 г.

I ред   8 7 1 9 7 3  

II ред  35 8 19 1

Попълнете матрицата

Нарисувайте матрицата и запишете получените числа в нея.

Нанесете всички числа в квадрата, на съответното място. Например ако имате три пъти цифрата 1 - ще я нанесете в първия горен квадрат. Ако във вашите числа няма цифрата 2 - то квадрата с цифрата 2 ще остане празен и т.н.

matrica1
matrica

Вижте как попълнихме матриците в нашите примери:

Роден на 21.01.1987 г.

I ред   2 1 1 1 9 8 7  

II ред   29 11 25 7

1matrica

Роден на 1.8.2001 г.

I ред   1 8 2 1 

II ред   12 3 10 1

2matrica

Роден на 27.12.1963 г.

I ред   2 7 1 2 1 9 6 3  

II ред  31 4 27 9

3matrica

Роден на 8.07.1973 г.

I ред   8 7 1 9 7 3  

II ред  35 8 19 1

4matrica

ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ CINDERELLA.bg - РУБРИКИ, СТАТИИ И ХОРОСКОПИ

Направете своя избор

ХОРОСКОПИ    РУБРИКИ