КВАДРАТ НА СЪДБАТА

Квадрат на съдбата

Знаете ли, че всеки човек се ражда с определена вибрация? Тази вибрация зависи от датата на раждане, като цифрите се попълват в матрица. Матрицата е изготвена от Питагор на базата на математически изчисления и знанията на древни народи. Попълнете матрицата, като използвате датата си на раждане и направите необходимите изчисления, за да разберете какви числа създават вибрации в живота ви.

Числата, необходими за попълване на матрицата ще напишем в 2 реда

Числата, които ще са ни необходими за попълване на матрицата са числата от датата, месеца и годината на раждане (първи ред) и още 4 числа, които ще изчислим (втори ред).

На първия ред напишете датата си на раждане - ден, месец и година, като пропуснете нулите.

Ето няколко примера:

Роден на 21.01.1987 г.   →   2 1 1 1 9 8 7

Роден на 1.8.2001 г.   →   1 8 2 1

Роден на 27.12.1963 г.   →   2 7 1 2 1 9 6 3

Роден на 8.7.1973 г.   →   8 7 1 9 7 3

На втория ред напишете 4-те числа, които се получават от изчисленията:

1. Първото число се получава като съберете всички числа от датата си на раждане.

Примери:

Роден на 21.01.1987 г.   →   2+1+0+1+1+9+8+7=29

Роден на 1.8.2001 г.   →   1+8+2+0+0+1=12

Роден на 27.12.1963 г.   →   2+7+1+2+1+9+6+3=31

Роден на 8.7.1973 г.   →   8+7+1+9+7+3=35

 

2. Второто число ще получите като съберете двете цифри от полученото първо число.

Примери:

Роден на 21.01.1987 г.   →   2+1+0+1+1+9+8+7=29   → 2+9=11

Роден на 1.8.2001 г.   →   1+8+2+0+0+1=12   →  1+2=3

Роден на 27.12.1963 г.   →   2+7+1+2+1+9+6+3=31   →  3+1=4

Роден на 8.7.1973 г.   →   8+7+1+9+7+3=35   →  3+5=8

3. Третото число се получава, като от първото число (29, 12, 31, 35) извадите (умножена по 2) първата цифра от дата на раждане (21.01.1987 г., 1.8.2001 г., 27.12.1963 г., 8.7.1973 г.)

Примери:

29-(2х2)=29-4=25

12-(1х2)=12-2=10

31-(2х2)=31-4=27

35-(8х2)=35-16=19

 

4. Четвъртото число се получава, като се съберат цифрите от третото число

Примери:

2+5=7

1+0=1

2+7=9

1+9=10     1+0=1

Ето кои числа получихме в нашите примери:

Роден на 21.01.1987 г.

I ред   2 1 1 1 9 8 7  

II ред   29 11 25 7

Роден на 1.8.2001 г.

I ред   1 8 2 1 

II ред   12 3 10 1

Роден на 27.12.1963 г.

I ред   2 7 1 2 1 9 6 3  

II ред  31 4 27 9

Роден на 8.07.1973 г.

I ред   8 7 1 9 7 3  

II ред  35 8 19 1

Попълнете матрицата

Нарисувайте матрицата и запишете получените числа в нея.

Нанесете всички числа в квадрата, на съответното място. Например ако имате три пъти цифрата 1 - ще я нанесете в първия горен квадрат. Ако във вашите числа няма цифрата 2 - то квадрата с цифрата 2 ще остане празен и т.н.

matrica1
matrica

Вижте как попълнихме матриците в нашите примери:

Роден на 21.01.1987 г.

I ред   2 1 1 1 9 8 7  

II ред   29 11 25 7

1matrica

Роден на 1.8.2001 г.

I ред   1 8 2 1 

II ред   12 3 10 1

2matrica

Роден на 27.12.1963 г.

I ред   2 7 1 2 1 9 6 3  

II ред  31 4 27 9

3matrica

Роден на 8.07.1973 г.

I ред   8 7 1 9 7 3  

II ред  35 8 19 1

4matrica

Разгадаване на матрицата

Разгледайте вашата лична матрица. Какви цифри има там? Кои се повтарят? Кои липсват? Има ли запълнени редове, колони и диагонали? Разгадайте своята лична матрица като ползвате поясненията по-долу и значенията на цифрите, колко пъти се повтарят, значенията на редовете, колоните и диагоналите и т.н.

Значение на цифрите

Когато разгадавате матрицата си, обърнете внимание кои цифри присъстват там, колко цифри има в отделните квадрати, а също и кои цифри липсват. Вижте тяхното значение:

Цифрата 1 символизира волята, силата на характера, желанието за власт, уникалност, божественост и егоизъм;

Цифрата 2 определя енергията на действието и общуването, емоцията, контактност с хората и възможността за компромиси;

Цифрата 3 показва интерес към точните науки и техниката, любопитство;

Цифрата 4 символизира здравословното състояние и физическата сила на човека;

Цифрата 5 се отнася към логиката и интуицията, умението за прогнозиране и планиране, както и влиянието на авторитетите;

Цифрата 6 отговаря за майсторството в битов план, физическия труд, стремежа на човек да подчинява другите, злобата, бунта и разрушението;

Цифрата 7 е знакът на ангела, на късмета, показва възможност на човека да променя чуждата и своята съдбата, концентрацията, духовното развитие;

Цифрата 8 символизира добротата, изпитанията, търпението, отговорността, дълг спрямо родители и близки;

Цифрата 9 отговаря за паметта, пророчеството, ясновидството, фантазията, злопаметност, заблуди, пристрастяване.

Когато в някой квадрат няма цифри, това означава, че качеството, не се проявява в човека или е много слабо развито;

Една цифра – качеството е слабо проявено, но човекът, се стреми да покаже, че го притежава;

Две цифри - качеството е нормално развито и е проявено в достатъчна степен;

Три или четири цифри - много добре развито качество;

Пет цифри - максимална степен на развитие на качеството, възможно е да пречи на другите характеристики на човека;

Шест и повече цифри - прекомерно развитие, претоварване. В тези случаи е напълно вероятно претоварването да пречи на останалите характеристики на човека.

Значение на редовете, колоните и диагоналите

Според Питагор, когато ред, колона или диагонал от личната матрица е запълнен (т.е. и трите числа са попълнени), това показва сила на характера в съответното направление. Когато ред, колона или диагонал е напълно празен (т.е. без нито едно число), това също дава важна информация за човека и показва слабост на характера в това направление. Разгледайте кои редове, колони и диагонали са попълнени в личната ви матрица и вижте тяхното значение.

Редове:

Първи ред (1, 4 и 7) – Целеустременост. Показва целеустременост и умение на човека да си поставя цели;

Втори ред (2, 5 и 8) – Привързаност към семейството. Показва стремежа на човека да има семейство и привързаност към него;

Трети ред (3, 6 и 9) – Стабилност. Показва стабилност на характера, навици, революционност;

Колони:

Първа колона (1, 2 и 3) – Самооценка. Показва желание на човека да се открои от тълпата;

Втора колона (4, 5 и 6) – Осигуряване на семейството. Показва стремеж на човека към материалната издръжка на семейството;

Трета колона (7, 8 и 9) – Сила на таланта. Показва, че човекът притежава таланти.

Диагонали:

Възходящ диагонал (3, 5 и 7) – Диагонал на плътта. Показва сила на темперамента, плътски потребности;

Низходящ диагонал (1, 5 и 9) – Духовен диагонал, божествено начало. Показва стремежа на човека към духовното, духовно общуване.

ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ CINDERELLA.bg - РУБРИКИ, СТАТИИ И ХОРОСКОПИ

Направете своя избор

ХОРОСКОПИ    РУБРИКИ